Thông báo nhận bài gửi cho số 10 – Chuyên san CNTT&TT – Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông (LQDTU-JICT) thuộc Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự xuất bản một năm hai lần.

LQDTU-JICT là nơi để các học giả, các nhà nghiên cứu gửi bài báo nghiên cứu của mình về các lĩnh vực của Công nghệ thông tin và Truyền thông. Các chủ đề chính của chuyên san gồm (nhưng không bị giới hạn):

 • Các phương pháp hình thức
 • Thuật toán và độ phức tạp,
 • Kiến trúc máy tính và Tính toán hiệu năng cao,
 • Công nghệ phần mềm,
 • Các hệ thống phân tán,
 • Trí tuệ nhân tạo,
 • Tin sinh học,
 • Học máy và khai phá dữ liệu
 • Cơ sở dữ liệu
 • An toàn thông tin,
 • Xử lý ảnh & nhận dạng mẫu,
 • Mạng máy tính,
 • Đồ họa máy tính,
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Thiết kế VLSI
 • Mạng máy tính và Internet
 • Mạng truyền thông
 • Mạng không dây
 • Kỹ thuật truyền thông

Tất cả các bài báo gửi đến chuyên san đều được phản biện bởi ít nhất 2 phản biện độc lập và các thành viên của Ban biên tập. Phản biện cho chuyên san đều là các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước. Quá trình phản biện bài tại chuyên san theo cơ chế “double blind”.

Ban biên tập kính mời quý đồng nghiệp và các nhà nghiên cứu gửi bài cho số 10 của chuyên san.

Thời hạn nhận bài là 31 tháng 3 năm 2017.

Chuyên san là nơi giúp nghiên cứu của tác giả được đánh giá bởi các chuyên gia hàng đầu và đưa những ý tưởng tâm huyết của tác giả đến tay với độc giả khắp nơi trong cả nước.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm tại http://fit.mta.edu.vn/chuyensan/

(Tất cả các bài báo đã đăng tại Chuyên san có thể truy cập tại http://fit.mta.edu.vn/chuyensan/Issues.html.)

This entry was posted in Thông báo nghiên cứu and tagged , , . Bookmark the permalink.