Hội thảo “TIA PORTAL TRONG TƯ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP”

Ngày 14 tháng 04 năm 2017 khoa Kỹ thuật Điện tử 2 phối hợp với trung tâm đào tạo khu công nghệ cao tổi chức buổi hội thảo về tự động hóa “TIA PORTAL TRONG TƯ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP” cho sinh viên chuyên ngành điện tử thuộc học viện.

Tại buổi hội thảo các kỹ sư tự động đã trình bày các tính năng cũng như cách sử dụng phần mềm TIA portal của Siemens lập trình cho PLC S7 – 1200 cho một số ứng dụng trong công nghiệp. Qua nội dung buổi hội thảo các sinh viên mới của khoa đã có thêm định hướng về nghề nghiệp sau khi ra trường. Các sinh viên năm cuối đã được giảng dạy về PLC đã đã đưa ra các câu hỏi, và trả lời tốt các câu hỏi của các giảng viên thuộc trung tâm đào tạo KCN cao TP. HCM. Qua các câu hỏi và trả lời của Sinh viên cho thấy các sinh viên khoa điện tử đã có sẵn các kỹ năng nghề cần thiết, có thể đáp ứng ngay được nhu cầu của doanh nghiệp sau khi ra trường.

IMAG0443IMAG0413IMAG0439

 

 

This entry was posted in Thông Báo. Bookmark the permalink.