Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo giữa học viện cơ sở và trung tâm đào tạo khu công nghệ cao

Ngày 16 tháng 05 năm 2017 tại trung tâm đào tạo khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (SHTP), TS. Tân Hạnh P. Giám đốc phụ trách cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh và TS. Nguyễn Văn Thạnh giám đốc trung tâm đào tạo khu công nghệ cao đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo giữa học viện cơ sở và SHTP, dưới sự chứng kiến của PGS. TS. Lê Hoài Quốc, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao, tham tán thương mại Nhật bản tại TP. HCM và đại diện các công ty nhật bản hỗ trợ cho dự án thành lập trung tâm Việt – Nhật tại khu công nghệ cao.

Theo biên bản ghi nhớ học viện cơ sở sẽ là đối tác chiến lược của SHTP trong việc đào tạo kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực Điều khiển robot và tự động hóa, cung cấp nhân lực cho khu công nghệ cao. SHTP sẽ hợp tác với học viện cơ sở thông qua khoa KTĐT2 thực hiện các khóa đào tạo nghề ngắn hạn cho sinh viên chuyên ngành điện tử. Đây là hướng đi nhằm mở rộng hợp tác đào tạo và tăng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành điện tử tại học viện.

 

 

This entry was posted in Thông Báo. Bookmark the permalink.