THÔNG BÁO LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2019

 • Địa điểm: Cơ sở tại Quận 9, số 97 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 
  • Sáng Thứ ba, ngày 18/6/2019: Lễ Tốt nghiệp
   • Từ 7:30 đến 8:45, sinh viên làm thủ tục mượn trang phục tại tầng trệt Hội trường A
   • Từ 9:00 đến 11:00, Lễ tốt nghiệp tại Hội trường A
  • Chiều Thứ ba, ngày 18/6/2019: Cấp bằng tốt nghiệp
   • Từ 13:00 đến 17:00: sinh viên nhận bằng tốt nghiệp tại phòng 2A-08
  • Thứ tư, ngày 19/6/2019: Tiếp tục cấp bằng tốt nghiệp tại phòng 2A-08
   • Sáng: từ 7:30 đến 11:30
   • Chiều: từ 13:00 đến 17:00 
   • Danh sách sinh viên Khoa Kỹ thuật Điện tử 2 nhận bằng đợt 2 năm 2019 xem Tại đây.0001
This entry was posted in Thông Báo. Bookmark the permalink.

Comments are closed.