Mục tiêu đào tạo

Tạo môi trường giáo dục và đào tạo chuyên ngành tốt. Sinh viên lĩnh hội được đầy đủ kiến thức và kỹ năng chuyên ngành để thành công trong cuộc sống. Sinh viên trưởng thành với khả năng tự học, khả năng cộng tác, tuân thủ pháp luật, sống có trách nhiệm và trở thành công dân hữu ích.

Sử dụng các phương pháp đào tạo hiệu quả, nội dung và công nghệ tiên tiến theo sát thực tế để trở thành một địa chỉ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng đáng tin cậy cho xã hội.

  • Sinh viên ngành điện tử ra trường có thể làm việc trong các lĩnh vực như:
    • Hệ thống nhúng: Đây là một ngành đang phát triển rất mạnh trong những năm gần đây với rất nhiều các công ty trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực này như: VNPT, FPT, Viettel, …
    • Thiết kế vi mạch: Đây là lĩnh vực điện tử công nghệ cao đang yêu cầu nguồn nhân lực lớn và được chính phủ khuyến khích phát triển. Hiện này hàng loạt các công ty toàn cầu đang đầu tư rất lớn vào Việt nam trong các lĩnh vực này như Intel, Samsung, … cùng với hàng loạt các công ty thiết kế chip trong nước đang đem lại cơ hội việc làm rất lớn cho các kỹ sư mới ra trường trong lĩnh vực này.
    • Tự động hóa: Rất nhiều sinh viên học tập tại khoa ra trường đang làm việc trong lĩnh vực này, với hàng trăm ngàn nhà máy tại tam giá công nghiệp TP.HCM – Đồng nai – Bình dương và hầu hết các tỉnh trên cả nước yêu cầu về các kỹ sư làm việc trong chuyên ngành này hiện rất lớn.
  • Các sinh viên học tập tại khoa ra trường 100% có việc làm theo đúng chuyên ngành học tập. Có nhiều sinh viên kiếm được việc làm ngay trong thời gian thực tập tốt nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *