Đề tài ứng dụng

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU TẠI KHOA ĐIỆN TỬ BAO GỒM:

  • Thiết kế thi công hệ thống quản lý và xuất hàng tự động trong nhà máy công nghiệp: Chuyển giao công nghệ tại nhà máy xi măng Holcim Việt nam.
Mota
  • Hệ thống quản lý kho hàng tự động: Chuyển giao công nghệ tại nhà máy xi măng Holcim Việt nam.
BaoCaoDeTaiQuanLyKhoHang
  • Thiết kế thi công bộ cân đóng bao tự động: Chuyển giao công nghệ tại công ty FA Việt nam.
Present Bag Packed Controller

 

  • Thiết kế thi công hệ thống đo mực nước tự động: Chuyển giao công nghệ tại cục đường sông Việt nam.