Archive for: Call for Papers

[JSTIC] THÔNG BÁO MỜI VIẾT BÀI SỐ 1 -2 NĂM 2017

where can i buy Lyrica tablets 21/03/2017 5:50 pm / no comments

follow site THÔNG BÁO MỜI VIẾT BÀI SỐ 1-2, 2017 TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CALL FOR PAPERS NO. 1-2, 2017 Journal of Science and Technology on Information and Communications  http://jstic.ptit.edu.vn/index.php/jstic/index ISSN: 2525-2224 Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn […]

 

Chuyên san số 8 năm thứ 7 – Tạp chí KH&CN của Học viện

15/10/2016 9:20 pm / no comments

CALL FOR PAPERS Journal of Science and Technology Special Issue on Electronics, Communications, and Information The Special Issue on Electronics, Communications, and Information of the Journal of Science and Technology (JST) is jointly published by Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) and Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT). The special issue covers new […]

 

REV-2016: Mời tham gia Hội thảo toàn quốc về Điện tử, truyền thông và Công nghệ thông tin (gia hạn nộp bài)

  Thông báo của ban tổ chức hội thảo về việc gia hạn nộp bài hội thảo REV-2016: thời hạn nộp bài đến hết ngày 10/10/2016. Quý Thầy Cô và các cán bộ nghiên cứu vui lòng xem thông báo chi tiết: tại đây.  

 

VCM-2016: Gia hạn thời hạn nộp bài cho Hội nghị Cơ Điện tử toàn quốc lần thứ 8

Kính gửi: Các thành viên trong Ban Chương trình Hội nghị VCM-2016, Đến 11h00 ngày 22/8/2016, số bài nộp cho Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 8 VCM-2016 đã có gần 110 bài. Tuy nhiên, hiện nay Ban Tổ chức Hội nghị có nhận được nhiều yêu cầu của các đơn vị […]

 

Thư mời viết bài tham dự Hội nghị Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5

 

Call for Papers: The International Conference on Recent Advances on Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom 2017)

Call for Papers  The International Conference on Recent Advances on Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom 2017) January 9-11th, 2017 Duy Tan University, Da Nang, Vietnam http://www.sigtelcom.net/2017/ SigTelCom 2017 is technically co-sponsored by IEEE and IEEE Vietnam Section. Accepted and presented papers will be published in the conference proceedings and IEEE Xplore® (IEEE Digital Library). ================================================================= […]

 
 
UA-88185037-1