Tag Archives: Học viện Kỹ thuật Quân sự

Thông báo nhận bài gửi cho số 10 – Chuyên san CNTT&TT – Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông (LQDTU-JICT) thuộc Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự xuất bản một năm hai lần. LQDTU-JICT là nơi để các học giả, các nhà nghiên … Continue reading

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , | Leave a comment