Archive for: Kỹ sư Điện tử Viễn thông cho mạng 4G

Thông tin tuyển dụng: TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL

here 10/02/2017 7:00 pm / no comments

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Kỹ sư ĐTVT và CNTT Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội là nhà quản lý, khai thác mạng lưới viễn thông toàn cầu, hiện nay đang quản lý, vận hành khai thác mạng lưới viễn thông trong nước và hàng chục Công ty thị […]

 

Thông tin tuyển dụng: Tổng Công ty Mạng lưới Viettel

23/11/2016 7:30 am / no comments

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội là nhà quản lý, khai thác mạng lưới viễn thông toàn cầu, hiện nay đang quản lý, vận hành khai thác mạng lưới viễn thông trong nước và hàng chục Công ty thị trường trên thế giới do Viettel đầu tư. Để […]

 

Thông báo tuyển dụng: Tổng Công ty Mạng lưới Viettel

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Kỹ sư Điện tử Viễn thông cho mạng 4G Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội là nhà quản lý, khai thác mạng lưới viễn thông toàn cầu, hiện nay đang quản lý, vận hành khai thác mạng lưới viễn thông trong nước và hàng […]

 
 
UA-88185037-1