Tag Archives: Kỹ sư Điện tử Viễn thông cho mạng 4G

Thông tin tuyển dụng: TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Kỹ sư ĐTVT và CNTT Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội là nhà quản lý, khai thác mạng lưới viễn thông toàn cầu, hiện nay đang quản lý, vận … Continue reading

Posted in Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , , , , | Leave a comment