Archive for: lịch thi

[Đại Học Từ Xa] Lịch thi lần 1 HK7 các lớp khóa 2013 hệ 5 năm

source site 04/03/2017 9:34 pm / no comments

follow link Lịch thi lần 1 học kỳ 7 các lớp khóa 2013 hệ 5 năm – Đại Học Từ Xa: xem tại đây.

 

[LỊCH THI] Các lớp Khóa 2013 hệ 5 năm ĐHTX Lần 2 HK6

23/02/2017 4:57 pm / no comments

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên vui lòng xem chi tiết lịch thi: tại đây.

 

Lịch thi: ĐHTX khóa 2013 hệ 5 năm lần 1 HK6 và ĐHTX khóa 2013 hệ 5 năm lần 2 HK5

Quý Thầy Cô và các anh chị sinh viên vui lòng xem thời khóa biểu chi tiết:  LỊCH THI Lần 1 HK6 các lớp khóa 2013 hệ 5 năm ĐHTX LỊCH THI Lần 2 HK5 các lớp khóa 2013 hệ 5 năm ĐHTX    

 

LỊCH THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2015-2016 ĐỢT 1&2 CÁC LỚP ĐẠI HỌC

Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên vui lòng xem thông tin chi tiết: LỊCH THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2015-2016 ĐỢT 1 CÁC LƠP ĐẠI HỌC HỆ  CHÍNH QUY (từ 25/07/2016 đến 31/07/2016 – 1 tuần) LỊCH THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2015-2016 ĐỢT 2 CÁC LƠP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY […]

 
 
UA-88185037-1