Archive for: NCKH

Thông báo: V/v Đăng ký Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Sinh viên năm 2017

http://1844house.com/restaurant-menus/dinner-menu/ 03/12/2016 7:41 am / no comments

http://toriigateinc.com/program-and-financial-management/ Mẫu Phiếu đăng ký đề tài NCKH cấp SV: tại đây. Mẫu Đề cương NCKH cấp Sinh viên: tại đây.    

 

Thông báo NCKH: Dời lịch nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên

15/11/2016 2:13 pm / no comments

Do trùng với lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 của Học Viện và Học Viện Cơ Sở, Văn phòng Khoa Viễn Thông thông báo dời lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp sinh viên đến các bạn sinh viên có thực hiện đề tài  như sau: + Thời gian: 8h30 thứ 2 ngày 21/11/2016 + Địa […]

 

Thông báo NCKH: Lịch nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên

Phòng Đào Tạo & KHCN thông báo lịch nghiệm thu dự kiến đề tài NCKH cấp sinh viên đến các bạn sinh viên có thực hiện đề tài  như sau: + Lịch nộp quyển: 20/09/2016 + Lịch hội thảo: 30/09/2016 + Lịch báo cáo nghiệm thu: 05/10/2016

 
 
UA-88185037-1