Archive for: NCKH Sinh viên

Thông báo: V/v Đăng ký Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Sinh viên năm 2017

http://theblindclub.com/?krigo=overnight-no-prescription-orlistat-120-mg 03/12/2016 7:41 am / no comments

Order Tastylia Oral Strip Mẫu Phiếu đăng ký đề tài NCKH cấp SV: tại đây. Mẫu Đề cương NCKH cấp Sinh viên: tại đây.    

 

Thông báo NCKH: Lịch nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên

08/08/2016 10:05 pm / no comments

Phòng Đào Tạo & KHCN thông báo lịch nghiệm thu dự kiến đề tài NCKH cấp sinh viên đến các bạn sinh viên có thực hiện đề tài  như sau: + Lịch nộp quyển: 20/09/2016 + Lịch hội thảo: 30/09/2016 + Lịch báo cáo nghiệm thu: 05/10/2016

 
 
UA-88185037-1