Archive for: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[JSTIC] THÔNG BÁO MỜI VIẾT BÀI SỐ 1 -2 NĂM 2017

source url 21/03/2017 5:50 pm / no comments

http://crug-glas.co.uk/rooms-cottages/room-four/ THÔNG BÁO MỜI VIẾT BÀI SỐ 1-2, 2017 TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CALL FOR PAPERS NO. 1-2, 2017 Journal of Science and Technology on Information and Communications  http://jstic.ptit.edu.vn/index.php/jstic/index ISSN: 2525-2224 Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn […]

 

[JSTIC] THÔNG BÁO MỜI VIẾT BÀI SỐ 4 NĂM 2016

12/12/2016 12:20 pm / no comments

TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Journal of Science and Technology on Information and Communications  http://jstic.ptit.edu.vn/index.php/jstic/index ISSN: 2525-2224 Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là tạp chí chuyên ngành có phản biện độc lập, được xuất bản định […]

 

Thông báo mời viết bài cho số thứ 3 của tạp chí Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông của Học Viện

THÔNG BÁO MỜI VIẾT BÀI SỐ 3, 2016 TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CALL FOR PAPERS NO. 3, 2016 Journal of Science and Technology on Information and Communications http://jstic.ptit.edu.vn/index.php/jstic/index ISSN: 2525-2224 Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông của Học viện Công nghệ Bưu chính […]

 
 
UA-88185037-1