Văn Phòng Khoa

Trợ lý khoa

Văn phòng Khoa tại Cơ Sở Quận 9

  • Địa chỉ: Phòng 2A 13, Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: 08-3 730 5317
  • Fax: 08-3 730 5317
  • Email: dt2@ptithcm.edu.vn

Văn phòng khoa tại Cơ Sở Quận 1

  • Địa chỉ: Phòng 1B12, 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: 08-38 29 1692
  • Fax: 08-38 29 1692
  • Email: dt2@ptithcm.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ

  • Tiếp đón khách đến thăm
  • Nhận, gửi các Công văn, giấy tờ đến các bộ môn và giáo viên trong Khoa.
  • Tổ chức các cuộc họp tại văn phòng Khoa.
  • Giải quyết, cấp giấy, cán bộ trong khoa