Bộ môn điện tử máy tính

Bộ môn Điện Tử Máy Tính

Văn phòng bộ môn

 • Văn phòng: Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 08-3 730 5317
 • Website: http://fee.ptithcm.edu.vn/bo-mon-dien-tu-may-tinh
 • Trưởng Bộ môn: ThS. Phạm Thế Duy

Nhân sự

 • ThS. Phạm Thế Duy – Trưởng Bộ Môn
 • ThS. Ngô Đình Phong
 • ThS. Nguyễn Lan Anh
 • ThS. Phạm Xuân Minh
 • ThS. Nguyễn Trọng Huân

Môn học phụ trách

 • Điện tử số
 • Kỹ thuật vi xử lý
 • Hệ thống nhúng
 • Thiết bị ngoại vi và kỹ thuật ghép nối.
 • Mạng cảm biến
 • Thiết kế IC số
 • Thiết kế VLSI
 • Điện tử công suất