LỄ BẢO VỀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Ngày 18/12/2019, Khoa Kỹ Thuật Điện Tử 2 đã tổ chức Lễ bảo vệ Đồ án Tốt Nghiệp cho 36 bạn sinh viên Khóa 2015 Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện – Điện Tử. Với hai tiểu ban chấm bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp, mỗi tiểu ban làm việc với 5 ủy viên đánh giá chấm điểm và 18 sinh viên báo cáo.

Các bạn sinh viên đã trình bày kết quả thực hiện đồ án trước tiểu ban chấm bảo vệ như một sự đúc kết cho kiến thức tiếp thu được trong suốt thời gian học tập tại Học viện. Với sự nỗ lực, những cố gắng và kiên trì vượt qua những khó khăn trong quá trình thực hiện đồ án, các bạn đã đạt được kết quả mỹ mãn với tỷ lệ 100% bảo vệ thành công Đồ án Tốt nghiệp. Đặc biệt, bạn Nguyễn Quang Trung với đề tài “Thiết kế và thi công mô hình hệ thống gửi xe ô tô thông minh sử dụng Arduino.” đã được Tiểu ban đánh giá xuất sắc với số điểm trung bình 9.4.

Tiểu ban 1.
Tiểu ban 2.

Chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành buổi bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp, đánh dấu một cột mốc cho chặn đường đã đi qua của đời sinh viên và bước những bước cuối cùng chuẩn bị vào đời.