KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 2

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 97, Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 0283.730.5317 hoặc 0913.72.55.30
Email: nhatnl@ptithcm.edu.vn
Website: https://fee.ptithcm.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/KhoaKyThuatDienTu2

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI