LIÊN HỆ

♦ Giờ làm việc

  • Buổi sáng: từ 7h20 đến 11h30
  • Buổi chiều: từ 12h50 đến 16h30

♦ Văn phòng Khoa tại Cơ Sở Quận 9

♦ Văn phòng khoa tại Cơ Sở Quận 1

♦ Trợ lý khoa

  • Cô Phạm Thị Như Quỳnh
  • Điện thoại/Fax: 08-3 730 5317 hoặc 08-38 29 5260
  • Email: nhuquynh@ptithcm.edu.vn

♥ Facebook chính thức của Khoa