NGHIÊN CỨU

Định hướng và tầm nhìn:

Định hướng nghiên cứu của khoa Kỹ thuật điện tử 2 bao gồm:

 • Các nghiên cứu về học thuật: công bố các bài báo tạo các hội thảo và tạp chí trong nước và quốc tế về các lĩnh vực như: Xử lý ảnh, xử lý tín hiệu đa sinh trắc, kỹ thuật điều khiển, điện tử y sinh.
  • Nghiên cứu các thuật toán điều khiển: Trí tuệ nhận tạo (AI – artificial intelligence), Mờ (Fuzzy), Neutron network, Trượt (Sliding mode), Thích nghi (Adaptive Control), điều khiển bền vững (Robust) , … Áp dụng trong các hệ thống điều khiển thực tế như: điều khiển tốc độ băng tải, điều khiển chống lắc cẩu container, điều khiển hệ thống cân động … 
  • Nghiên cứu nhận dạng đa sinh trắc: ứng dụng các thuật toán nhận dạng vân tay, mống mắt, nhận dạng khuôn mặt … thực hiện trong các ứng dụng ngân hàng, nhà thông minh (smart home), thành phố thông minh (smart city) …
  • Nghiên cứu xử lý ảnh: nhận dạng đếm và ghi lại số đếm trên sản phẩm, dấu thông tin trên ảnh tĩnh và video, nhận dạng biển số xe ….
  • Nghiên cứu các thiết bị điện tử y sinh: Sửa chữa các thiết bị X-Quang, M Ray, CT, và các thiết bị khác.
 • Các nghiên cứu ứng dụng: nghiên cứu chế tạo các thiết bị điện tử sử dụng vi điều khiển , nghiên cứu các hệ thống điều khiển tự động chuyển giao cho các nhà máy và các công ty trong và ngoài nước. Khoa đã nghiên cứu chế tạo một số sản phẩm hệ thống chuyển giao thành công như:
  • Hệ thống kiểm soát xuất hàng tự động.
  • Hệ thống cân băng tải tự động.
  • Hệ thống đóng bao xi măng tự động.
  • Hệ thống chiết rót đóng chai bia, nước ngọt ….
  • Hệ thống SCADA cho nhà máy xi măng.

Các phòng Lab nghiên cứu

 • Phòng lab điện – điện tử ứng dụng.
 • Phòng lab xử lý tín hiệu.