Đề tài ứng dụng

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU TẠI KHOA ĐIỆN TỬ BAO GỒM:

  • Thiết kế thi công hệ thống quản lý và xuất hàng tự động trong nhà máy công nghiệp: Chuyển giao công nghệ tại nhà máy xi măng Holcim Việt nam.

  [pdf-embedder url=”http://fee.ptithcm.edu.vn/wp-content/uploads/2018/04/Mota.pdf”] 

  • Hệ thống quản lý kho hàng tự động: Chuyển giao công nghệ tại nhà máy xi măng Holcim Việt nam.

[pdf-embedder url=”http://fee.ptithcm.edu.vn/wp-content/uploads/2018/04/BaoCaoDeTaiQuanLyKhoHang.pdf”]

  • Thiết kế thi công bộ cân đóng bao tự động: Chuyển giao công nghệ tại công ty FA Việt nam.

[pdf-embedder url=”http://fee.ptithcm.edu.vn/wp-content/uploads/2018/04/Present-Bag-Packed-Controller.pdf” title=”Present Bag Packed Controller”]

 

  • Thiết kế thi công hệ thống đo mực nước tự động: Chuyển giao công nghệ tại cục đường sông Việt nam.