Quyết định V/v ban hành Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

Ngày 29/9/2020, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành quyết định số 712/QĐ-HV Về việc ban hành Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

 

Chi tiết xem Tại đây.