Quyết định V/v ban hành Chương trình khung giáo dục Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử trình độ Đại học hệ chính quy

Ngày 24/9/2020, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành quyết định số 694/QĐ-HV Về việc ban hành Chương trình khung giáo dục Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử trình độ Đại học hệ chính quy của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

 

Chi tiết xem Tại đây.