Bộ môn Điện tử máy tính

I. Văn phòng Bộ môn Điện tử máy tính

II. Các môn phụ trách

 • Nhập môn Kỹ thuật Điện tử
 • Kỹ Thuật điện Tử
 • Cấu kiện điện tử
 • Điện tử số
 • Cơ sở đo lường điện tử
 • Kỹ thuật đo điện
 • An toàn điện
 • Điện tử tương tự
 • Lý thuyết mạch
 • Kỹ thuật vi xử lý
 • Điện tử công suất
 • Thiết kế logic số
 • Đồ án thiết kế mạch điện tử
 • Hệ thống nhúng
 • Đồ án thiết kế hệ thống nhúng
 • CAD/CAM
 • Thiết kế hệ thống VLSI
 • Hệ điều hành nhúng
 • Thiết bị ngoại vi và kỹ thuật ghép nối
 • Kỹ thuật logic khả trình PLC
 • Cảm biến và cơ cấu chấp hành
 • Thiết kế IC số
 • Thiết kế điện tử tiên tiến
 • Xây dựng hệ thống số

III. Nhân sự

TT

Họ và tên Chức vụ

Email

1

ThS. Phạm Thế Duy

Trưởng bộ môn

duypt@ptithcm.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Lan Anh

Giảng viên

anhnl@ptithcm.edu.vn

3

ThS. Phạm Xuân Minh

Giảng viên

minhpx@ptithcm.edu.vn

4

ThS. Ngô Đình Phong

Giảng viên

phongngo@ptithcm.edu.vn