Bộ môn Điều khiển tự động

I. Văn phòng Bộ môn Điều khiển tự động

II. Các môn học phụ trách

 • Nhập môn điều khiển và tự động hóa
 • Cơ sở điều khiển tự động
 • Máy điện – khí cụ điện
 • Hệ thống điều khiển phi tuyến
 • Hệ thống thủy lực – khí nén
 • Hệ thống điều khiển số cho máy điện
 • Hệ thống giám sát điều khiển và thu thập dữ liệu
 • Truyền động điện
 • Mạng truyền thông công nghiệp
 • Robot công nghiệp
 • Thiết bị đo lường và điều khiển quá trình
 • Thiết kế cơ điện
 • Đồ án kỹ thuật điều khiển
 • Điều khiển mờ và mạng neural
 • Điều khiển hiện đại
 • Chuyên đề về kỹ thuật điều khiển
 • Nhận dạng hệ thống
 • Học sâu
 • Linux cho hệ thống thời gian thực
 • Máy học
 • Lập trình điều khiển với Python
 • Công nghệ chuỗi khối
 • Đồ án tự động hóa
 • Thiết bị và hệ thống tự động
 • Hệ thống điều khiển phân tán
 • Chuyên đề tự động hóa
 • Quản lý dự án công nghiệp
 • Kỹ thuật công nghiệp 4.0
 • Hệ thống điều khiển nhúng
 • Hệ thống cung cấp điện
 • Kỹ thuật điện lạnh
 • Quản lý bảo trì công nghiệp
 • Xây dựng hệ thống tự động
 • Thiết kế hệ thống điều khiển

III. Nhân sự

TT

Họ và tên Chức vụ

Email

1

TS. Chung Tấn Lâm

Trưởng bộ môn

lamct@ptithcm.edu.vn

2

TS. Trần Trung Duy

Giảng viên

trantrungduy@ptithcm.edu.vn