Tổ thí nghiệm thực hành

 • Văn phòng: Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 08-3 730 5317
 • Website: http://fee.ptithcm.edu.vn/bo-mon-tu-dong
 • Trưởng Bộ môn: ThS. Trần Quang Thuận

Nhân sự

 • ThS. Trần Quang Thuận – Tổ Trưởng 
 • ThS. Nguyễn Trọng Huân
 • ThS. Phạm Xuân Minh
 • ThS. Phạm Thị Đan Ngọc
 • KS. Trần Đình Đạt

Môn học phụ trách

 • Thực hành môn Cấu kiện điện tử
 • Thực hành môn Điện tử tương tự
 • Thực hành môn Điện tử số
 • Thực hành môn Đo lường
 • Thực hành môn Lý Thuyết Mạch
 • Thực hành cơ sở
 • Thực hành chuyên sâu