LIÊN HỆ

Giờ làm việc

  • Buổi sáng: từ 7h30 đến 12h00
  • Buổi chiều: từ 1h15 đến 4h45

Văn phòng Khoa tại Cơ Sở Quận 9

Văn phòng khoa tại Cơ Sở Quận 1

Trợ lý khoa

  • Cô Phạm Thị Như Quỳnh
  • Điện thoại/Fax: 08-3 730 5317 hoặc 08-38 29 5260
  • Email: nhuquynh@ptithcm.edu.vn

Facebook chính thức của Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *